Τεύχος 19 - Καλοκαίρι 1992

019

Τεύχος 17-18 - Άνοιξη 1992

017-18

Τεύχος 16 - Χειμώνας 1991

016

Τεύχος 15 - Καλοκαίρι 1991

015

Τεύχος 13-14 - Άνοιξη 1991

013-14

Έκτακτη έκδοση - Οκτώβριος 1990

012a

Τεύχος 12 - Φθινόπωρο 1990

012

Τεύχος 11 - Καλοκαίρι 1990

011

Τεύχος 9-10 - 1990

009-010