Κ.ΑΝ.Ε.Π.-ΓΣΕΕ: Πιστός υπηρέτης της πολιτικής κυβέρνησης- κεφαλαίου-ΕΕ

«Η δημιουργία του Ε.Q.F(Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων)
συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της δια βίου μάθησης καθώς
και με τις πολιτικές που προωθούνται στο πλαίσιο όλων
των συνθηκών και συμφωνιών στο πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής,
γεγονός το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει ενεργητικά,
μέσα από την ανάληψη δράσης για την προώθηση
της δημιουργίας τόσο ενός έγκριτου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
όσο και ενός αξιόπιστου συστήματος αναγνώρισης, έγκρισης,
κατοχύρωσης και επικύρωσης των προσόντων»
Από τις θέσεις του Κ.ΑΝ.Ε.Π – ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π) της ΓΣΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την υλοποίηση του δεύτερου κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Με δέκα θεματικούς κύκλους, που εμπλέκουν τις «σύγχρονες θεωρίες μάθησης», «το σχολείο και τη διαχείριση κρίσεων», μέχρι «την οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων» και «την επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτηση και τη Μέθοδο της Μαθητείας», το Κ.ΑΝ.Ε.Π επιδιώκει να αποτελέσει έναν ακόμα πυλώνα στήριξης και εφαρμογής της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου στην εκπαίδευση.
Είναι γνωστό ότι η λειτουργία και οι δράσεις που υλοποιεί το Κ.ΑΝ.Ε.Π – ΓΣΕΕΕ έχουν την αιγίδα και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με τις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου σε ότι αφορά τα καίρια ζητήματα της εκπαίδευσης και της εργασίας. Προωθεί με άλλα λόγια όλη εκείνη την πολιτική που στόχο έχει να κατακερματίσει και να συντρίψει εργασιακές κατακτήσεις, να αναδιαρθρώσει εκ βάθρων όλες τις κοινωνικές δομές, ώστε να είναι πιο «αποδοτικές» στην υπηρεσία του κεφαλαίου.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που ανακοινώθηκαν, επικροτούν και ενισχύουν όλη την αντιεκπαιδευτική πολιτική του λεγόμενου «νέου Λυκείου» η οποία διαλύει το Δημόσιο Σχολείο, που το μετατρέπει σε ένα αυταρχικό κάτεργο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, που αφαιρεί τα βασικά μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς, που μετατρέπει τη γνώση σε φθηνή κατάρτιση και προετοιμάζει τις σύγχρονες εργασιακές γαλέρες της μαθητείας για την πλειοψηφία των νέων. Ταυτόχρονα «βάζει πλάτη» η ηγεσία της ΓΣΕΕ για το προχώρημα της εφαρμογής της λεγόμενης αξιολόγησης, η οποία – ως γνωστό – θα αξιοποιηθεί ως καταλύτης για νέες απολύσεις τόσο από την εκπαίδευση όσο και συνολικά από το Δημόσιο, για τον κατακερματισμό των συλλογικών εργασιακών κατακτήσεων (μισθός, μονιμότητα) και η οποία έχει απονομιμοποιηθεί και καταδικαστεί από την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Και όλα αυτά με το πρόσχημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών!
Έρχονται σε πλήρη αντιπαράθεση με όλους τους μεγάλους εκπαιδευτικούς αγώνες που εκδηλώθηκαν με μαζικούς όρους και εναντιώθηκαν στην κυβερνητική – αντιεκπαιδευτική πολιτική, παλεύοντας για τη συνολική ανατροπή της.
Είναι απολύτως συμβατά τόσο τα τελευταία σεμινάρια όσο και η συνολική κατηφορική πορεία της ΓΣΕΕ, με την βάρβαρη πολιτική που εξοντώνει το λαό και τις κατακτήσεις του. Εδώ και καιρό η ηγεσία της ΓΣΕΕ έχει εγκαταλείψει κυριολεκτικά τους σκληρά δοκιμαζόμενους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και τους λαϊκούς αγώνες. Έχει μετατραπεί σε χειροκροτητής της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, στον καλύτερο συνομιλιτή της εργοδοσίας, των επιχειρηματικών κέντρων του κεφαλαίου. Αντί για την πραγματική οργάνωση πανεργατικών αγώνων ενάντια στην πολιτική αυτή, η ηγεσία της ΓΣΕΕ δίνει εντολές για υλοποίηση σεμιναρίων και επιμορφώσεων, για να υποβάλλει τη συνείδηση του «νέου» μοντέλου εργαζομένου που θα είναι ευέλικτος, φθηνός και πειθαρχημένος, του «νέου» μοντέλου κοινωνικού κράτους που θα υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, σεε αντιπαράθεση με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες με τις χορηγίες μάλιστα της ΕΕ.
Είναι αδιανότητο το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, αντί ακριβώς να υπηρετεί με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού, να διοργανώνει «επιμορφωτικούς κύκλους» που να εμπεδώνουν τη κυβερνητική πολιτική. Αυτού του είδους οι πρακτικές και οι τακτικές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα και τις αγωνιστικές του παραδόσεις. Υπονομεύουν και υποσκάπτουν κάθε προσπάθεια και δυνατότητα συγκρότησής του σε μια πραγματικά αγωνιστική και μαχητική κατεύθυνση που να αντιπαρατίθεται στη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου – ιμπεριαλισμού και θα παλεύει για την ανατροπή της.
Οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ καταγγέλλουν τα απαράδεκτα αυτά σεμινάρια που επιδιώκει – μέσω του Κ.ΑΝ.Ε.Π – να διοργανώσει η ΓΣΕΕ. Καλούμε το Κ.ΑΝ.Ε.Π να τα ακυρώσει και τους εκπαιδευτικούς να μην συμμετάσχουν και να τα απορρίψουν ως εργαλεία που προωθούν όλη την αντιεκπαιδευτική πολιτική και την αξιολόγηση. Μοναδικά μας «σεμινάρια» η συσπείρωσή μας στους χώροους δουλειάς, στα σχολεία και στους συλλόγους διδασκόντων, στις γενικές μας συνελεύσεις και στα σωματεία μας, στο μεγάλο σχολείο των μαζικών αγώνων για την ανατροπή της πολιτικής αυτής!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
Οκτώβρης 2014