Ημερίδα Παρεμβάσεων για την αξιολόγηση - Οι παρεμβάσεις του Γ. Καββαδία και του Χ. Κάτσικα